Slideshow Image

Stowarzyszenie i organizacje społeczne

Na terenie sołectw prężnie działają organizacje społeczne i stowarzyszenia, których działalność skierowana jest na rozwój regionu i poprawę życia lokalnej społeczności.

  • W każdym sołectwie działa przy Sołtysie Rada Sołecka, która jest łącznikiem społeczeństwa z władzami samorządowymi gminy.
  • W każdej wiosce od przeszło 50 lat działają Koła Gospodyń Wiejskich. Ośrodkami działalności Kół są Sale Wiejskie. Na salach odbywają się różne uroczystości o różnym charakterze, które często obsługiwane są przez KGW.
  • W Podmoklach Małych i Wielkich prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne, które są ważnym elementem lokalnej społeczności ze względu na skupianie w swoich szeregach dużej ilości mieszkańców wiosek oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
  • Od 1929 roku w Podmoklach działa Ludowy Klub Sportowy „Jedność Podmokle”. Działalność Klubu skupia się na prowadzeniu ligowej drużyny piłkarskiej, w której grają mieszkańcy wiosek.
  • W Podmoklach Małych istnieje zespół śpiewaczy „WIWAT”. Skupia on w swoich szeregach mieszkańców Podmokli Małych, Swoimi występami Zespół często uświetnia uroczystości lokalne, gminne oraz reprezentuje Gminę Babimost na zewnątrz.
  • Ważnym ośrodkiem edukacji i integracji mieszkańców sołectw jest Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Przedszkole oraz Centrum Kształcenia.
  • W szkole ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”.