Koło Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych

Z inicjatywy instruktorki powiatowej w Sulechowie Pani Heleny Breźnej w październiku 1958 r. w naszej wsi zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, zapisało się 15 gospodyń i zorganizowano zebranie. Na pierwszą przewodniczącą wybrano Panią Cecylię Szymańską nr domu 34. Celem Koła było prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwach domowych, a także poprawy stanu zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi. Organizowano kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, spotkania z lekarzami. Rozprowadzano pisklęta - kurcząt, gęsiąt, indycząt i kaczek. Koło brało czynny udział w przygotowaniach do uroczystości otwarcia Sali oraz nadania jej imienia Franciszka Sarnowskiego.