Slideshow Image

Koło Gospodyń Wiejskich w Podmoklach Małych

Z inicjatywy instruktorki powiatowej w Sulechowie Pani Heleny Breźnej w październiku 1958 r. w naszej wsi zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, zapisało się 15 gospodyń i zorganizowano zebranie. Na pierwszą przewodniczącą wybrano Panią Cecylię Szymańską nr domu 34. Celem Koła było prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwach domowych, a także poprawy stanu zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi. Organizowano kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia, spotkania z lekarzami. Rozprowadzano pisklęta - kurcząt, gęsiąt, indycząt i kaczek. Koło brało czynny udział w przygotowaniach do uroczystości otwarcia Sali oraz nadania jej imienia Franciszka Sarnowskiego.

 • W marcu 1971 r. - Pani Celina Szymańska złożyła rezygnację. Nową przewodniczącą KGW została Wanda Trymbulak nr domu 64, która po rocznej działalności ustępuje ze stanowiska.
 • 9.02.1972 r. - na zebraniu członkinie wybrały nową przewodniczącą, pełną zapału do pracy na rzecz Koła i wsi Panią Zofię Janeczek nr domu 73. W okresie letnim z inicjatywy gospodyń przy szkole uruchomiono dzieciniec wiejski.
 • 24.11.1977 r. - na piętrze nowo wybudowanej remizy OSP Panie otrzymują pomieszczenie, które w własnym zakresie zaadoptowały na wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. Przy wsparciu finansowym Spółdzielni Kółek Rolniczych, członkinie KGW zakupiły niezbędne sztućce, nakrycia stołowe.
 • 20.05.1979 r. - KGW otrzymało list gratulacyjny od Społecznego Komitetu Budowy Pomnika-Szpitala CENTUM ZDROWIA DZIECKA w Warszawie za przekazanie dla potrzeb szpitala pieluszek, bielizny dziecięcej i pościelowej, poduszek oraz kołderek.
 • 6.04.1981 r. - w celu podniesienia jakości mleka odstawianego do zlewni, Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w Zielonej Górze zorganizował konkurs "Więcej mleka dobrej jakości". Wyróżnienia w skali województwa otrzymało aż 10 uczestniczek tego konkursu  z naszej wsi. Gospodynie otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne.
 • 17.01.1982 r. - zebranie KGW, na które zaproszono Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Pana Ryszarda Badurę, Prezesa Gminnej Spółdzielni Pana Edwarda Milera, Prezesa OSP Pana Kazimierza Fabisia, Naczelnika OSP Pana Konrada Janeczka, Prezesa Klubu Sportowego "Jedność Podmokle" Pana Teofila Groszka w celu omówienia przebudowy pomieszczenia przy Sali Wiejskiej, w którym znajdował się bufet, na kuchnię wraz z sanitariatami. Do tej chwili sanitariaty (3 zespolone drewniane "wychodki") usytuowane były przy sklepie wiejskim od strony Pana Świtały Bernarda.
 • 23.07.1981r. powołano komitet rozbudowy kuchni o społecznym zaangażowaniu w skład, którego weszli Józef Szymaniak nr domu 69 (pracownik UM i G w Babimoście), Konrad Janeczek nr domu 73, Joachim Brudno nr domu 85 oraz do pomocy ich żony Regina, Zofia, Irena. Przy wsparciu finansowym z Funduszu Rozwoju Rolnictwa, środków z UM i G oraz bardzo wielkim zaangażowaniu mieszkańców, którzy przepracowali społeczne dziesiątki godzin.
 • 15.01.1983 r. -  ukończono tak niezbędny remont. Prace murarskie wykonał Konrad Sommer z Nowego Kramska, wod-kan. - Norbert Gospodarczyk z Kolesina, elektryczne - Aleksander Jągowski z Sulechowa, stolarka - Bernard Bejma nr domu 79, zdun Franciszek Woźny nr domu 7 postawił kuchnię kaflową oraz ułożył płytki ceramiczne na ścianie. Malarze: Henryk Modrzyk nr domu 19, Joachim Piechotta nr domu 44, Brunon Nowak nr domu 58, Bogdan Kozłowski nr domu 41. Odbudową bufetu zajęli się Edward Kotyla nr domu 4, Kazimierz Fabiś nr domu 14.
 • 8.03.1984 r. - z okazji Święta Kobiet Naczelnik UM i G zamiast kwiatka wręczył paniom po parze rajstop. Nie, nie to nie pomyłka w okresie stanu wojennego przy całkowitym braku wszystkiego, taki prezent był prezentem na wagę złota. Po oficjalnych uroczystościach na scenę Sali Wiejskiej weszli aktorzy scen warszawskich wystawiając sztukę "Złe chwile - dobre chwile".
 • 20.09.1984 r. - z Funduszu Rozwoju Rolnictwa zakupiono magiel elektryczny. Natomiast z funduszy własnych zakupiono lodówkę, piec elektryczny do pieczenia ciast, niezbędne naczynia kuchenne oraz komplet sztućców na 60 osób.
 • 01.1985 r. - na zebraniu sprawozdawczym po 13 latach składa rezygnację przewodnicząca Zofia Janeczek. Na nową przewodnicząca wybrano Irenę Brudło nr domu 85.
 • 1985 r. - z Funduszu Rozwoju Wsi zakupiono elektryczny piec z sześcioma płytami.
 • 1988 r. - KGW przystąpiło do organizowanego wśród sześciu Kół działających w na terenie gminy, edycji konkursu "Owoce warzywa i kwiaty w moim ogródku", którego celem było podniesienie estetyki zagospodarowania ogrodu ozdobnego oraz zwiększenie asortymentu uprawianych ekologicznie warzyw i owoców, ze szczególnym wykorzystaniem na potrzeby rodziny w postaci surowej bądź przetworzonej. Od 1996 r. dla najlepszych ogrodów, które ocenia jury, dyplomy oraz nagrody pieniężne wręczał Burmistrz Babimostu, natomiast Panie przygotowały dla laureatów i zaproszonych gości ciepłe dania z kulinarnymi przysmakami, sałatki surówki do degustacji promując tym samym zdrową żywność, pochodzącą z przydomowych ogródków. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ogródkami warzywnymi, gdzie szczególnego znaczenia nabierają zdrowe ekologiczne warzywa, owoce oraz zioła bez nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
 • 1988 r. - w kuchni remont, zerwano podłogę, ułożono płytki lastriko, przebudowano wejścia do toalet, zakupiono nowy trój komorowy zlewozmywak, wykonano i zamontowano metalowy pochłaniacz pary na kuchnią. W pracę społeczną najbardziej zaangażowali się: Fabiś Zygmunt nr domu 13, Weimann Alfred nr domu 84, Brudło Joachim nr domu 85, Omilanowski Władysław nr domu 74, Dachwitz Jan nr domu 75, Groszek Franciszek nr domu 83, Bejma Bernard nr domu 79, Marek Piwecki nr domu 58, Skrobol Henryk nr domu 56.
 • 6.12.1990 r. - na dorocznym zebraniu Zarządu z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Irena Brudło. Nową przewodniczącą została Halina Bejma nr domu 79. 1992 r. Rada Sołecka zakupiła na wyposażenie kuchni czteropalnikową kuchnię gazową.
 • 1994 r. - zainstalowano telefon w kuchni oraz w pomieszczeniu przy scenie gdzie stoi magiel.
 • 1996 r. - gospodynie zakupują na wyposażenie kuchni gazowy podgrzewacz wody.
 • 1996 r. - magiel z pomieszczenia przy scenie zostaje przeniesiony do garażu remizy.
 • 01.1997 r. - przeniesienie wypożyczalni naczyń z remizy do nowego pomieszczenia przy kuchni, które wygospodarowano po rozbudowie i kapitalnym remoncie Sali Wiejskiej.
 • 1998 r. - nasze gospodynie nawiązują współpracę z gospodyniami z Neurupin w Niemczech.
 • 19.01.1999 r. - na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członkinie powierzyły Marii Woźnej funkcję przewodniczącej Koła.
 • 09.2004 r. - pierwszy grupowy wyjazd do Neurupin członkiń KGW na zaproszenie niemieckich gospodyń w związku z obchodami Święta Plonów.
 • 12.2005 r. - przewodniczące KGW z Gminy Babimost uczestniczyły w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poczdamie prezentując wypieki świąteczne, które cieszyły się dużym uznaniem.
 • 2006 r. - po 11 latach garażowania w remizie OSP i drobnych naprawach powrócił na kuchnię magiel, by świadczyć usługi dla mieszkańców i nie tylko. KGW zakupiło dużą chłodnię i lodówkę.
 • 31.01.2007 r. - na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym przewodniczącą KGW zostaje Grażyna Trocholepsza nr domu 68.
 • 4-5.08.2007 r. - panie prezentują swoje wyroby kulinarne na "IV Jarmarku św. Piotra w okowach" w Zbąszyniu. Otrzymują dyplom i podziękowania od Burmistrza Zbąszynia Leszka Leśnego za kultywowanie tradycji.
 • 18.03.2008 r. - członkinie KGW uczestniczyły w zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury konkursie na najsmaczniejszy żurek wielkanocny. Ostatecznie jury przyznało wszytym drużynom pierwsze miejsce.
 • 11.2008 r. - na Sali Wiejskiej odbyły się uroczyste obchody 50 rocznicy powstania KGW.