OSP Podmokle Małe

 

 

 

Zarząd:

Prezes- Marcin Janeczek
Wiceprezes- Piotr Woźny

Naczelnik- Piotr Brambor
Z-ca Naczelnika Grzegorz Wołek
Sekretarz- Rajmund Kozon
Skarbnik- Marcin Jędrzy
Gospodarz- Robert Dachwitz
Członek- Marcin Fabiś
Członek- Jakub Gierszewski
Członek- Michał Piwecki
Członek- Krzysztof Weimann

Kierowca- Adam Skarbiński

Podmokle Małe 81
66-110 Babimost
tel.  68 351 2139

Ochotnicza Straż Pożarna w Podmoklach Małych liczy sobie 65 druhów. Przeszkolonych do brania udziału w akcjach ratowniczych jest 18 strażaków, w tym 12 starażaków jest ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Gminą Babimost, Nadleśnictwem Babimost, Kołem Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką w Podmoklach Małych, Zarządem Wojewódzkim Związku OSP RP. oraz innymi sponsorami wyremontowano w 2009 roku budynek remizy i zakupiono nowy sprzęt ratowniczy. Na wyposażeniu straży znajduje się między innymi: