Slideshow Image

Historia OSP w Podmoklach Małych

 

Według opowiadań Kazimierza Fabisia nr domu 14 Straż istniała nieformalnie (była nie zrzeszona) już w 1896 roku. Oficjalnie Straż Pożarna w Podmoklach Małych powstała w czerwcu 1924 r. jako organizacja społeczna działająca na rzecz niesienia pomocy tym którzy dotknięci zostali klęskami żywiołowymi - ogień, woda, powietrze. Założycielami byli:

 • Jan Heppel nr domu 95,
 • ogniomistrz Jan Szymański nr domu 65,
 • Karol Groszek nr domu 4,
 • Brunon Frącek nr domu 6,
 • Leon Piwecki nr domu 92,
 • Franciszek Bursztyn nr domu 41.

Dysponowali skromnym sprzętem gaśniczym: ręczna sikawka, dwukołowy beczkowóz, wiadra, łopaty, bosaki. Powyższy sprzęt zgromadzono w zastępczym budynku gospodarczym nr 18 tam również odbywały się spotkania i zebrania strażaków.

 • W 1938 r. - Niemcy zawieszają dotychczasowy zarząd OSP. Jednostka przechodzi pod zarząd administracji niemieckiej.
 • 29.1.1945 r. - po odzyskaniu niepodległości ponownie sołtysem zostaje Jan Heppel nr domu 95, który wraz z przedwojennym Ogniomistrzem Janem Szymańskim nr domu 65 reorganizują jednostkę OSP.
 • W 1949 r. - po śmierci Jana Szymańskiego funkcję Naczelnika przyjmuje druh Franciszek Janeczek nr domu 67.
 • W 1950 r. - OSP otrzymuje motopompę "SKAMEL" produkcji angielskiej o wydajności 200 l na min. W tym samym roku Prezesem zostaje druh Tomasz Białecki nr domu 7.
 • W 1956 r. - strażacy  w dowód uznania otrzymują z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sulechowie motopompę o wydajności 400 l/min.
 • 8.1.1961 r. - na oddanej do użytku Sali Wiejskiej zainstalowana zostaje syrena alarmowa.
 • 7.2.1966 r. - Naczelnikiem zostaje druh Konrad Janeczek nr domu 73.
 • 28.4.1970 r. zmarł Prezes OSP Tomasz Białecki nr domu 7, inicjator budowy Remizy Strażackiej.
 • 14.6.1970 r. - zostaje podpisane wstępne porozumienie o budowie Remizy Strażackiej. Mieszkańcy Gromadzkiej Rady Narodowej w Podmoklach Małych zawiązują Komitet Budowy Remizy Strażackiej i rozpoczynają w czynie społecznym budowę budynku remizy. Przy budowie najbardziej wyróżnili się Konrad Janeczek nr domu 73, Edmund Wośko nr domu 59 B, Edmund Stachecki nr domu 50, Jan Dachwitz nr domu 78, Władysław Wołek nr domu 5 i wielu, wielu innych mieszkańców wsi.
 • 27.5 1973 r. - oddanie do użytku budynku Remizy Strażackiej.
 • 1974 r. - strażacy otrzymują pierwszy strażacki samochód bojowy marki "ŻUK" i dwie motopompy.
 • 1975 r. - wykończenie wieży w budynku remizy do suszenia węży.
 • 1975 r. - odchodzi na zawsze wieloletni działacz społeczny, sołtys i współzałożyciel Straży Pożarnej Jan Heppel nr domu 95.
 • 17.2.1976 r. na Prezesa OSP wybrano Kazimierza Fabisia nr domu 14.
 • 1976 r. - wykonanie w czynie społecznym przez strażaków ogrodzenia placu siatką w przęsłach, przy remizie.
 • 1979 r. - wspólnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Babimoście, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Babimostu, oraz miejscowych organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowego Zespołu Sportowego "JEDNOŚĆ PODMOKLE" zakupiono sztandar.
 • 24.4.1979 r. - ksiądz Edward Napierała dokonał potajemnie poświęcenia sztandaru w zakrystii p. w. św. Wawrzyńca w Babimoście w obecności Naczelnika Konrada Janeczka i Prezesa Kazimierza Fabisia.
 • 1979 r. - na koszt Urzędu Miasta i Gminy dokonano elewacji budynku remizy. Napis "Ochotnicza Straż Pożarna" wykonał społecznie druh Edmund Stachecki nr domu 50. Ponadto w czynie społecznym położono posadzkę z lastrika, odmalowano wewnątrz remizę. W świetlicy przy remizie pomalowano ściany, założono boazerię, odmalowano drzwi, bramy oraz opłotowanie wokół placu.
 • 1989 r. Kazimierz Fabiś występuje z propozycją renowacji sztandaru, polegającą na: dorobieniu korony na głowie orła i umieszczeniu patrona strażaków św. Floriana na zewnątrz sztandaru (do tej pory podobizna św. Floriana ukryta była wewnątrz sztandaru).
 • 1991 r. - strażacy społecznie pracują przy wykonaniu przyłącza gazowego do remizy.
 • 10.2.1992 r. - wstawienie metalowych bram do garaży.
 • 15.1.1994 r. - z uwagi na stan zdrowia oraz wiek ustępuje ze stanowiska Prezesa druh Kazimierz Fabiś. Decyzją zarządu funkcję Prezesa powierzono druhowi Ryszardowi Szymańskiemu nr domu 34.
 • 7.4.1994 r. - druhowie pracują społecznie przy kopaniu rowu pod przyłącze telefoniczne do Strażnicy.
 • 11.9.1995 r. -5.5.1996 r. OSP dofinansowuje obraz św. Floriana dla kościoła w Podmoklach p. w. Św. Józefa Robotnika.
 • 13.6.1999 r. - 75 lecie OSP - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Głównego nadało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmoklach Małych.
 • 15.7.2000 r. - Zarząd Powiatowej OSP przekazuje 6 szt. nowoczesnych urządzeń łączności.
 • 10.7.2000 r. - w wieku 57 lat po długiej chorobie odchodzi na zawsze wieloletni Naczelnik OSP i społecznik Konrad Janeczek. Z funkcji Prezesa rezygnuje Ryszard Szymański. Nowym Prezesem zostaje druh Ryszard Kurowski były mieszkaniec wsi, mieszkający od niedawna  w Babimoście. Na Naczelnika wybrano Waldemara Fabisia nr domu 88.
  Styczeń 2001 r. - na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym rezygnuje dotychczasowy Prezes. Nowym Prezesem zostaje wybrany druh Andrzej Flak nr domu 59.
 • Styczeń 2006 r. - wybory do Zarządu OSP. Prezesem zostaje wybrany Marcin Janeczek nr domu 73 (syn Konrada Janeczka). Na Naczelnika wybrano Piotra Woźnego nr domu 7. Jest to najmłodszy Zarząd w historii OSP nie tylko w naszej miejscowości ale w całym woj. Lubuskim. Średnia wieku 21 lat.
 • Lipiec 2007 r. - z inicjatywy Marcina Janeczka i jego aktywnego zaangażowania przy wydatnym wsparciu Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich za zgodą Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego OSP kupuje używany w bardzo dobrym stanie samochód pożarniczy MERCEDES 409. Z budżetu Gminy wóz bojowy został doposażony w agregat wysokociśnieniowy. Natomiast agregat prądotwórczy oraz wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji gaśniczych zakupiono ze środków finansowych OSP, Rady Sołeckiej, KGW oraz prywatnych sponsorów. Nadleśnictwo Babimost ufundowało pompę pływającą, piłę spalinową STIHL, 7 par specjalistycznych rękawic, 7 płaszczy przeciw deszczowych tzw. sztormiaki oraz torbę medyczną. Po 33 latach służby dziadek "ŻUK" przeszedł na zasłużoną emeryturę.
 • 05-06.2009 r. - z okazji 85-lecia OSP przeprowadzono kapitalny remont remizy i świetlicy. Do garaży na posadzkę zakupiono i ułożono płytki ceramiczne, wykonano nową instalacje elektryczną, wymieniono lampy oświetleniowe, pomalowano ściany wewnątrz garaży, wymieniono okna na plastikowe, zakupiono stół warsztatowy oraz regały. Natomiast w świetlicy na podłodze ułożono panele, wymieniono instalację elektryczną, na ścianach założono nową boazerię, wstawiono nowe stoły oraz szafkę. Założono nowe ogrzewanie elektryczne oraz wymieniono lampy oświetleniowe. Schody na zewnątrz budynku wyłożono płytkami ceramicznymi i zainstalowano metalową poręcz. Na powyższe zakupy oraz fachowe roboty nie licząc pracy społecznej druhów złożyli się Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz prywatni sponsorzy. Z budżetu Gminy sfinansowano wykonanie nowej zewnętrznej elewacji budynku remizy wraz z pomalowaniem a na ścianie frontowej  remizy umieszczono nowy efektowny napis:  "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODMOKLACH MAŁYCH" z herbami Gminy i Straży.