Slideshow Image

Kalendarium Podmokli Wielkich

 

 • 1901 r. - powstanie Straży Pożarnej w Podmoklach Wielkich.
 • 25.06.1929 r. - otwarcie Szkoły Polskiej.
 • 1929 r. ? powstanie klubu sportowego Jedność Podmokle.
 • 1929 r. - wybudowano nową Remizę Strażacką wraz z zapleczem i mieszkaniem.
 • 1929 r. ? powstało ?Towarzystwo Młodzieży? z Podmokli Małych i Wielkich, prezesem był Franciszek Trocholepszy z Podmokli Wielkich nr domu 17 po ślubie nr 4,
 • 1959 r. - pierwszy samochód po II wojnie światowej marki Skoda Oktawia posiadał gospodarz Stefan Netter nr domu 46,
 • 1989-1995 r. ? budowa kościoła filialnego w Podmoklach. Inicjatorem budowy kościoła w Podmoklach był Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej ksiądz biskup Józef Michalik. Działkę o pow. 0,25 ha przekazał nieodpłatnie Franciszek Trocholepszy zam. Babimost ul. M. J. Piłsudskiego 68, były mieszkaniec Podmokli Wielkich. Wybór miejsca na budowę kościoła jest nieprzypadkowy gdyż łączy obydwie wspólnoty chrześcijańskie w jedną całość. W dniu 11.11.1989 r. wmurowania kamienia węgielnego dokonał proboszcz Babimojski ks. Edward Napierała. Do grupy najbardziej aktywnych i zaangażowanych przy budowie kościoła należeli: Franciszek i Józef Heppel ? Podmokle W. 11 (ojciec i syn), Eugeniusz Wołek ? Podmokle W. 44, Jan Janeczek ? Podmokle W. 24, Konrad Janeczek ? Podmokle M. 73, Bruno Nowak ? Podmokle M. 58, Marian Pawelczak Babimost ul. M. J. Piłsudskiego 28. Mieszkańcy Podmokli i Zdzisławia przez sześć lat  pomagali przy wznoszeniu świątyni. Rolnicy posiadający las przekazali niezbędną ilość drzewa budowlanego. Finansowego wsparcia przy budowie udzielali także parafianie z Babimostu. Wykonawcą robót murarskich był zakład Kazimierza Modrzyka z Babimostu ul. Łąkowa 45, byłego mieszkańca Podmokli W. Prace ciesielskie wykonał Władysław Trybulec z Babimostu ul. Moniuszki 14. Prace Stolarskie wykonali: zakład stolarski Mariana Pawelczaka z Babimostu ul. M. J Piłsudskiego 68, zakład stolarski Bernarda Tomiaka z Nowego Kramska ul. Szkolna 12, zakład stolarski Marka Piweckiego z Podmokli Małych 58, Bernard Bejma z Podmokli Małych 79, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Babimoście ul. Wolsztyńska 7. Prace tynkarskie i posadzkarskie (układanie glazury) wykonał zakład Marka Świtały z Babimostu ul. Skoczków 9, były mieszkaniec Podmokli W. Prace blacharskie na dachu i wieży wykonał Zakład Blacharsko-Dekarski Antoni Hirt z Grójca Wielkiego 26. Na koniec prac zamontowano na wieży kościelnej dzwon ufundowany przez ks. proboszcza Edwarda Napierałę. Dzwon odlano w na którym widnieje napis:
  Parking i chodnik wokół kościoła wykonała Spółdzielnia Usług Rolniczych ze Zbąszynia. Na spotkaniu proboszcza z mieszkańcami na sali wiejskiej w Podmoklach Małych zaakceptowano propozycję ks. Edwarda Napierały dotyczącą nadania imienia pod wezwaniem ?ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA?. Od tej pory, co roku w dniu 1 maja odbywają się uroczystości odpustowe. Wyświęcenia kościółka dokonał w dniu 11 maja 1995 r. Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej ks. biskup Adam Dyczkowski.
  1 maja 2006 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa w Babimoście Stanisław Daszkiewicz przekazał sadzonkę dębu, który jest potomkiem najstarszego w Polsce drzewa z tego rodzaju ? dębu ?CHROBRY?, szacowany wiek 748 lat, rośnie w miejscowości Piotrowice gm. Szprotawa. Zebrane żołędzie w 2003 r. zawieźli do Watykanu polscy leśnicy gdzie papież Jan Paweł II w dniu 28.04.2004 r. dokonał ich poświęcenia. Wyrosłe z żołędzi drzewka   nazwano ?Dębami Papieskimi?. Dąb posadzono z prawej strony placu przykościelnego od głównego wejścia.
 • 09.1989 r. - na boisku w Podmoklach Wielkich odbyły się gminne dożynki.
 • 20.05.1997 r. - bardzo silne gradobicie na obszarze 390 ha, objęło częściowo Podmokle Małe, Wielkie i Babimost.
 • 29-30.08.1997 r. - w wyniku intensywnych opadów deszczu rzeka Gniła Obra wystąpiła z brzegów. W Podmoklach Wielkich w niektórych miejscach sięgała zabudowań. Całkowicie zalanych zostało 30 ha UR. Agencja Rynku Rolnego z rezerw państwowych przekazała poszkodowanym rolnikom 19 ton pszenicy paszowej lub ekwiwalent pieniężny. Rolnicy wybrali zboże. Gmina wynajęła transport samochodowy od Grzegorza Gróla z Podmokli Wielkich, który przywiózł zboże z elewatora w Nowogrodzie Bobrzańskim. Rozważaniem pszenicy zajęli się Kazimierz Rosiński nr domu 5 i Manfred Judt nr domu 6 ze Zdzisławia pod nadzorem sołtysa Stanisława Fabisia z Podmokli Wielkich. Zboże odebrało z Podmokli Wielkich- 13 rolników z Podmokli Małych- 14.
 • 4-5.08.2002 r. - nad Podmoklami Wielkimi przeszła ulewa. Przez kilka dni dość mocno jak na nasze warunki padał deszcz. Ziemia sukcesywnie wchłaniała opady po letniej suszy. Grunt był mocno nasiąknięty opadami deszczu. Apogeum przypadło na tę noc. Wg. stacji meteorologicznej Stacji Hodowli Roślin w Kosieczynie oddalonej 4 km od Podmokli W. zanotowano opady 94 litry na 1 m2. Sądząc po wyrządzonych szkodach w Podmoklach W. mogło być więcej.
  Straty zgłoszone:
  - całkowicie zniszczeniu uległa nawierzchnia drogi z kostki granitowej wraz z kanalizacją burzową przy wiadukcie kolejowym na drodze powiatowej łączącej Podmokle W. ? Nowa Wieś Zbąska. Znikła droga na odcinku ponad 50 m. Woda zabrała kostkę granitową, podłoże, rury betonowe kanalizacji burzowej. Po opadnięciu wody wyrwa sięgała średno 80 cm.
  - zniszczonych zostało 11 km nawierzchni dróg gminnych gruntowych od 70 ? 100% w tym
  8 km dróg gruntownie zmodernizowanych poprzez zagęszczenie nawierzchni tłuczniem
  i grysem.
  - zamulone i przesunięte rury, zapadnięta (wypłukana) nawierzchnia na 6 przepustach dróg gruntowych gminnych.
  - 95% piwnic w budynkach mieszkalnych zalanych wodą.
  - zalanych bądź podtopionych 50% budynków inwentarskich ze zwierzętami i płodami rolnymi lub przeszła przez nie fala kulminacyjna wody.
  - w jednym z gospodarstw utopiło się 11 prosiąt.
  - w 70-100% uległa zamuleniu kanalizacja burzowa na odcinku 1200 m.
  - od naporu wody częściowemu zniszczeniu uległ kolektor główny o małym przekroju kanalizacji burzowej z lat 60 na odcinku 150 m.
  - rozmiar strat na urządzeniach melioracji szczegółowej wyszacowała komisja LZM i UW
  w Zielonej Górze na 45 tyś. zł tj. 4 krotny budżet Gminnej Spółki Wodnej w Babimoście zajmującej się konserwacją urządzeń melioracyjnych. Kinety rowów na odcinku prawie 20 km  zostały zamulone niesionym przez silny nurt wody piaskiem w rozmiarze 10 ? 70 cm.
  - rozszczelnieniu pod naporem wody uległ rurociąg dł. 105 m na głównym rowie od Kręcka do mostu w Podmoklach, kwalifikował się do przełożenia.
  - ucierpiały płody rolne uprawiane na gruntach nizinnych i w naturalnych zaniżeniach pól szczególnie: warzywa, ziemniaki, buraki, cały drugi pokos traw. Około 25 ha nie skoszonych  zbóż na tzw. nizinie kwalifikowała się do zaorania, na polach wyżej położonych żniwa dobiegały końca.
  Woda z uwagi na małą przepustowość pod mostami, szczególnie kolejowym i w Babimoście opadała przez 3 tygodnie potęgując straty. W obrębie torowiska przy wiadukcie (czarny most) rwące potoki naniosły piasku uniemożliwiając przejazd pociągów. Na odcinku Podmokle Wielkie ? Babimost ograniczono prędkość pociągów do 10 km/godz. Przed Zieleńcem k. Kosieczyna na odcinku 150 m po przejechaniu pociągu towarowego relacji Zbąszynek ? Świebodzin osunął się nasyp kolejowy, szyny wisiały w powietrzu.
  W wypompowywaniu wody z piwnic i pomieszczeń gospodarczych brało udział 11 jednostek Straży Pożarnych, oraz kilkanaście wozów asenizacyjnych rolników indywidualnych.
  Z uwagi na wiosenną suszę oraz straty spowodowane ulewą poszkodowanym rolnikom  Rada Miejska umorzyła III i IV ratę podatku rolnego.
 • 23.10.2004 r. - oddano do użytku ścieżkę rowerową. Ścieżka liczy sobie 1.1 km. Inicjatorem i inwestorem budowy ścieżki była Gmina Babimost. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 360 tys. zł. z tego 102 tys. zł. pozyskano z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD, a 40 tys. przekazało Kółko Rolnicze z Podmokli Małych. Ścieżka rowerowo- piesza została wybudowana z myślą o bezpiecznym dojeździe dzieci do szkoły. Nawierzchnię wykonano jest z betonowej kostki brukowej, nad Gniłą Obrą wybudowano nowy mostek,