Slideshow Image

Historia klubu Jedność Podmokle

 

Image

Klub sportowy "JEDNOŚĆ" powstał z inicjatywy Związku Polaków w Niemczech w 1929 roku. Kierownictwo Związku kładło duży nacisk na wychowanie fizyczne, gdyż zawody i imprezy sportowe przyczyniały się do konsolidacji młodzieży polskiej. Była to jedna z najbardziej atrakcyjnych form walki o zachowanie polskości na terenach niemieckich. Podczas pierwszego zebrania polskiego klubu sportowego nadano mu nazwę "Jedność". Nazwa ta pochodzi od zjednoczenia wszystkich Polaków z Wielkich i Małych Podmokli. Organizacyjnie klub ten związany był z Towarzystwem Młodzieży Polskiej. Klub borykał się z trudnościami, ponieważ boisko sportowe znajdujące się we wsi należało do klubu niemieckiego. Z pomocą przyszedł Prezes Związku Polaków w Niemczech Franciszek Weimann, który wydzierżawił swój grunt, położony za wioską, gdzie urządzono boisko. Od czasów powstania klub ten regularnie organizował różne imprezy i zawody sportowe. Co roku organizowano turniej piłkarski "O szklany but", który był napełniony po brzegi piwem. Był on opróżniany przez zawodników po meczu, na oczach publiczności. 

Image

Image