Slideshow Image

Sołectwa

Sołectwo Laski

Ludność: 86 osób
Powierzchnia 306.23ha w tym:

 • Grunty orne :280.99ha
 • Użytki zielone:3.91ha
 • Lasy:3.39ha
 • Tereny zabudowane:5.63ha
 • Tereny komunikacyjne ( drogi ):9.60ha
 • Tereny pozostałe: 2.70ha

Sołectwo Podmokle Małe.........

Ludność: 424 osób
Powierzchnia 1542.82ha w tym:

 • Grunty orne :697.67ha
 • Użytki zielone:177.91ha
 • Lasy:584.79ha
 • Tereny zabudowane:20.52ha
 • Tereny komunikacyjne ( drogi ):43.46ha
 • Tereny pozostałe  :18.48ha

Sołectwo Podmokle Wielkie

Ludność: 272 osób
Powierzchnia 1357.53ha w tym:

 • Grunty orne :852.18ha
 • Użytki zielone:94.79ha
 • Lasy:307.74ha
 • Tereny zabudowane:16.51ha
 • Tereny komunikacyjne ( drogi ):40.36ha
 • Tereny pozostałe  :45.94ha