Slideshow Image

Ochotnicze Straże Pożarne

W Podmoklach Małych i Podmoklach Wielkich funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S”. Straże posiadają na wyposażeniu lekkie samochody gaśnicze wyposażone w agregaty wysokociśnieniowe. Jednostki biorą czynny udział w akcjach ratowniczych oraz zawodach sportowo- pożarniczych na różnych szczeblach.